Počasí

Drobečková navigace

Obec Sazovice > Spolky a kluby > Mateřské centrum v Sazovicích > Hrajeme si s dětmi

Hrajeme si s dětmi

Ať jsi holka nebo kluk,

Udělej tu se mnou kruh,
Naučím tě chodit, stát,
Pojď si se mnou,
Pojď si hrát!
Když je dobrá nálada,
Najdi si kamaráda.
Zatleskej a zadupej,
Kamarádům ruku dej!

Kutálí se ze dvora
velikánská brambora.
(ruce máme před sebou,
motáme s nimi a jako "kutálíme")
Neviděla, neslyšela,
(dlaněmi zakryjeme oči, uši)
spadla na ni závora.
(dvakrát tleskneme rukama)
Kam koukáš, ty závoro?
(pravou rukou se vztyčeným
ukazovákem děláme "ty, ty, ty")
Na tebe, ty bramboro!
(levou rukou se vztyčeným
ukazovákem děláme "ty,ty, ty")
Kdyby tudy projel vlak,
(krouživými pohyby rukou
předvádíme "vlak")
byl by z tebe bramborák!
(opět do rytmu tleskáme)

Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme …

Kovej, kovej kováříčku,
okovej mi mou nožičku.
Okovej mi obě,
zaplatím já tobě.
(dlaní nebo pěstí jako okováváme patu dítěte
na "okovej mi obě" vystřídáme nohy)

Když já se natáhnu, vysoko dosáhnu,
když já se natáhnu, veliký jsem.
Když já se přikrčím, hned zase vyskočím,
když já se přikrčím, udělám hop!
Když já se zatočím, celý svět roztočím,
když já se zatočím, roztočím svět.

Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru…

Když se tahá za šňůru,
šašek skáče nahoru.
Rozhazuje rukama,
vykopává nohama,
takhle jede na koni,
nakonec se ukloní.

Žába leze po žebříku, (ruce před sebe a jako že lezeme po žebříku)
natahuje elektriku (ruce nad hlavou do upažení, obě najednou)
nejde to, nejde to (jako kdyby se dělalo tak, tak všelijak)
necháme to na léto. (tleská se do rytmu)

Na výlet my jdeme spolu,
do kopce a z kopce dolů.
(začínáme v podřepu, přešlapujeme na místě
a při tom se zvedáme do stoje "do kopce"
a opačně "z kopce")
Utíkáme z kopce klusem,
jak když jedem autobusem.
Utíkáme, utíkáme, na nikoho nečekáme.
(děti se rozběhnou po místnosti)

Kočka leze dírou, pes oknem, …

Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provázku,
pejsku zvedej nožičku a překračuj loužičku
(vedeme dítě vedle sebe za ruku.
a dítě velkými kroky překračuje "loužičku")
Jdeme, jdeme na procházku, máme pejska na provázku,
pejsku pěkně zaštěkej, do domečku utíkej!
(vedeme dítě za ruku a ono štěká, na "do domečku" se zastavíme, rozkročíme nohy a dítě po čtyřech podleze)

Tiše děti, novina, přiletěla bublina.
(chytíme se za ruce, vytvoříme s dětmi kruh,
přiblížíme se všichni k sobě a šeptáme)
Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje,
(bublinu "nafukujeme" tak, že se od sebe vzdalujeme,
"letí" otáčíme se po směru kruhu)
přiletěla na náš dvůr, udělala bum. (pustíme se, tleskneme a čapneme si)

Sedneme si na koníčka,
pojedeme do lesíčka,
pojedeme do polí,
(sedneme si na zem, nohy natáhneme,
dítě posadíme čelem k sobě,
v rytmu říkanky dítě pohupujeme)
bác a nic nás nebolí. (dítě svalíme na záda, leží na našich nohou)

Pec nám spadla, pec nám spadla, …

Posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk,
teď si oba pěkně lehnou, leží tiše ani muk.
Na zádíčkách leží holka, na zádíčkách leží kluk,
teď na bříško překulí se, leží tiše ani muk.
Na bobečku sedí holka, na bobečku sedí kluk,
teď na špičky vytáhnou se, zvednou ruce ani muk.

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou, …

Leze, leze brouk,
(Lezeme po kolenou)
vítr do něj fouk.
(foukneme)
Otáčí se dokola,
(otáčíme se na zadečku dokola)
zavolejte doktora,
převalil se brouk.
( potom se převalíme na záda a klepeme nohama a rukama)

Běžela myška
okolo bříška.
(kroužíme ukazováčkem kolem bříška)
Běžela, běžela,
(zrychlujeme kroužení a zmenšujeme kroužky)
šup do pupíčka!
(ukazováček zapadne do pupíčka)

Travička zelená, to je moje potěšení, …

Milý strýčku, tečka.
Posílám ti křečka.
(dítě máme zády k sobě a jako píšeme po zádech
a při slově tečka jemně uděláme prstem tečku)
Křeček škrábe (škrábeme dítěti záda),
kouše (prsty naznačíme kousání), lechtá (dítě polechtáme),
pozor ať vás neulechtá. (stále lechtáme)
Zalepíme do obálky (dítě pohladíme po zádech jako když zalepujeme obálku),
nalepíme známku (jako přilepíme známku),
dáme razítko (ťukneme pěstí na známku)
a pošleme poštou (vezmeme dítě za ramínka odstrčíme je).

Každá ručka má prstíčky,
sevřeme je do pěstičky.
Bum, bum, na vrátka
to je pěkná pohádka.

Ručičky si spolu hrají,
plno práce nadělají,
bum, bum, na vrátka...

Dvě nožičky taky máme,
pěkně s nimi zadupáme,
dup, dup, za vrátky
to je konec pohádky.