Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
25.6.2024 se koná zasedání zastupitelstva obce
26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > KDU-ČSL

KDU-ČSL

Na členské schůzi v listopadu 1992 naši hosté ing. Stodůlka a ing. Vašek z OV KDU-ČSL potvrdili pravicovou orientaci strany pod vedením ing. J. Luxe. Byl zvolen nový výbor MO, předsedou se stal František Gaisler. KDU-ČSL-nápis_2[1].jpg


V roce 1993 vystoupilo z naší MO několik členů. Důvodem byla různost názorů.
V komunálních volbách v listopadu 1994 kandidovalo pro malý zájem o práci v OZ pouze 12 kandidátů (9 za KDU-ČSL a 3 nezávislí). V těchto volbách získala naše strana 7 mandátů. Starostkou byla zvolena pí Marie Gaislerová.
Na výroční schůzi v květnu 1995 byl zvolen nový výbor MO, jehož předsedou se opět stal F.Gaisler.

Kvůli neshodám mezi starostkou obce pí Gaislerovou a členy OZ (neinformovanost členů OZ, odeslání rozpočtu obce aniž by sním členové OZ byli seznámeni nebo ho schválili), došlo k jejímu odvolání a novou starostkou se stala dosavadní místostarostka pí Marie Jarošová. Za jejího vedení se podařilo vyřešit přestěhování OÚ do přístavby ve dvoře školy a následně vybudovat nadstavbu nad obchodem a pohostinstvím. Vznikl zde velký společenský sál, prostory pro služby občanům, hasičská zbrojnice a rovněž sem byl přestěhován OÚ. V bývalých prostorách OÚ bylo možné pak vybudovat novou školní kuchyň a jídelnu.

Při komunálních volbách v listopadu 1998 znovu získala lidová strana 7 mandátů. Starostkou se opět stala naše kandidátka pí M. Jarošová. OZ pod jejím vedením se úspěšně zhostilo dalších náročných úkolů (dokončení nadstavby, rekonstrukce školní budovy atd.).
V roce 1999 byl na výroční schůzi opět zvolen nový výbor naší MO. Předsedou se stal znovu F. Gaisler, který tuto funkci spolehlivě zastával od roku 1992. V roce 2000 vykoupilo OZ v blízkosti školy pozemek na stavbu kaple sv. Václava. Na vkladní knížce, kterou naše MO založila na stavbu kaple, byla v tuto dobu částka 49 332 Kč.

 

V roce 2001 jsme poprvé na žádost Charity Zlín zorganizovali Tříkrálovou sbírku. Od roku 2003 převzal organizaci této sbírky OÚ. V roce 2002 se ze zdravotních důvodů vzdal funkce předsedy naší MO František Gaisler. Prozatímní předsedkyní až do příštích voleb se stala pí Anežka Vyoralová.

Před volbami do poslanecké sněmovny PČR v červnu 2002 uspořádala naše organizace pro občany mítink s kandidáty. V tomtéž roce byly zásluhou pí starostky a OZ pořízeny a vysvěceny symboly naší obce, znak a prapor.
V listopadu 2002 se opět konaly komunální volby, v nichž naše strana získala 5 mandátů a nezávislí 4 mandáty. Při volbě starosty se naši dva kandidáti M. Janoch a R.Šesták zdrželi hlasování (i když slíbili, že podpoří naši kandidátku pí Jarošovou) a starostou obce byl zvolen Marian Janoch. Poté se pí Jarošová vzdala mandátu v OZ a místo ní nastoupil Václav Mrázek.
V roce 2003 byl na výroční schůzi zvolen nový výbor MO. Předsedkyní se stala pí Marie Rapantová. Ta se v polovině roku vzdala mandátu v OZ a na její místo nastoupil další lidovecký kandidát Radek Kulenda.
V červnu 2004 se konaly volby do EP. V naší obci získala první místo KDU-ČSL.

KDU-ČSL- z naší činnostiNa Dnu KDU-ČSL, který se konal v září 2004 v archeoskanzenu Modrá u Velehradu, byli představeni kandidáti KDU-ČSL do Zlínského kraje. Slavnosti se zúčastnili i někteří členové naší MO a vystupoval zde i sazovický Dětský folklórní soubor Konopka.
Při volbách do zastupitelstva ZK v listopadu 2004 zvítězila v naší obci KDU-ČSL.

 

Petice Na ochranu života, kterou podepsalo 72 členů a našich příznivců, byla odeslána do parlamentu v září 2005. Vyjadřuje se proti pokusům na lidských embryích a proti používání přípravku RU 486 (prostředek k drastickému samovolnému přerušení těhotenství).
Při oslavě 15 let svobodné činnosti KDU-ČSL obdrželi naši členové F. Gaisler, A. Vyoralová a A. Velísková pozvání od předsedy OV KDU-ČSL. Slavnost se konala v suterénu kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Bylo připraveno i malé pohoštění a všem pozvaným byly předány pamětní listy.

V květnu 2006 jsme přivítali v naší obci lidovecké kandidáty do PS PČR. Kandidáti jiných stran naši obec ještě nikdy nenavštívili. Tentokrát při volbách do parlamentu byla
KDU-ČSL v naší obci až na třetím místě.
Významní členové naší strany M. Šojdrová, J. Škopík a V. Jurčík patřili také mezi nejváženější hosty obce při oslavě Starýho hanáckýho práva v červnu 2006, s nímž byla spojena i národopisná výstava zabývající se historií a životem obce i historií starého práva.

V komunálních volbách na podzim 2006 kandidovalo 36 kandidátů. Za MO KDU-ČSL byli do OZ zvoleni Marie Jarošová, Gabriela Gajzlerová, Věra Velísková a ze souběžné kandidátky nestraníků Vít Nejez. Přestože toto naše uskupení získalo v OZ 4 mandáty z celkových devíti a naše kandidátka pí Jarošová získala od občanů nejvíce hlasů ze všech kandidujících, nepodařilo se nám obsadit místo starosty ani jeho zástupce, i když v obci pracují dokonce dva.

Na konci roku 2006 měla naše MO 20 členů a částka na stavbu kaple činila 56 074 Kč.

Z činnosti MO KDU-ČSL Sazovice od založení v dubnu 1990

Zřídili jsme informační skříňky. Naše organizace se zúčastnila všech voleb, které se v naší obci konaly od roku 1990 (komunální volby, volby do státních orgánů, EP).

Uspořádali jsme zájezdy na Velehrad, do Štípy, na Svatý Kopeček, do Uherského Brodu, do Šaštína, do Jablonného v Podještědí, do Nové Říše, navštívili jsme město Telč - světové kulturní dědictví UNESCO, dále Znojmo a hrad Bítov. Každoročně pořádáme zájezd na Svatý Hostýn.

KDU-ČSL- z naší činnosti

KDU-ČSL- z naší činnosti

KDU-ČSL- z naší činnosti

 

 

 

 

V letech 1992-1994 jsme spolu s OÚ organizovali mikulášské nadílky, besedy s důchodci, svátek matek, táboráky na konci školního roku a od roku 1992 až do roku 2001 jsme pro všechny děti v obci pořádali dětský den. Tuto akci stejně jako pořádání táboráků od nás v roce 2002 převzal jako svoji činnost OÚ spolu se základní školou.

KDU-ČSL- z naší činnosti KDU-ČSL- z naší činnosti KDU-ČSL- z naší činnosti

 

 

 

 

 

KDU-ČSL- z naší činnosti

Přispívali jsme finančně na konto Míša, na obnovu kláštera v Uh. Brodě, na gama nůž, na charitu, na stavbu kaple sv. Zdislavy v Oldřichovicích, na konto L pro J. Luxe, na okresní plesy KDU-ČSL.


Pořádali jsme sběr ošacení pro Charitu sv. Anežky v Otrokovicích, pro Charitu Burešov, pro Charitu Broumov, předváděcí akci fy Top Moravia, v rámci udržování tradic “zatahování” při svatbách.

V roce 1994,1995 a 2003 jsme pořádali plesy naší MO, pro které jsme vždy zajistili bohatou tombolu. Také pro děti jsme připravili dětské karnevaly a zábavné odpoledne v sále OÚ.
Při oslavách svátku sv. Václava a zároveň hodů v obci jsme v letech 1994-2001 pomáhali při strojení oltáře ke mši svaté. V roce 2002, po postavení nového oltáře v kostele v Mysločovicích, daroval mysločovický farář P. Vavřinec původní oltář naší obci. KDU-ČSL- z naší činnosti

Naše MO pozvala už dvakrát do Sazovic Kroužek divadelních ochotníků z Hvozdné, kteří na výletišti sehráli pro občany nejdříve hudební komedii Noc na Karlštejně a o rok později muzikál Balada pro banditu.

KDU-ČSL- z naší činnosti

 

Od roku 2004 jsme začali pořádat diskotéky pro děti, takže i naši nejmladší se mohou pobavit.

 

Jubilantům naší MO chodíme popřát s malým dárkem a při jejich odchodu z tohoto světa se s nimi za naši organizaci loučíme.

Předsedkyně MO: Rapantová Marie
Místopředsedkyně MO: Vyoralová Anežka

 

Kontakt: Rapantová Marie tlf. 577 121 426