Počasí

Drobečková navigace

Obec Sazovice > Spolky a kluby > KDU-ČSL

KDU-ČSL

Na členské schůzi v listopadu 1992 naši hosté ing. Stodůlka a ing. Vašek z OV KDU-ČSL potvrdili pravicovou orientaci strany pod vedením ing. J. Luxe. Byl zvolen nový výbor MO, předsedou se stal František Gaisler. KDU-ČSL-nápis_2[1].jpg


V roce 1993 vystoupilo z naší MO několik členů. Důvodem byla různost názorů.
V komunálních volbách v listopadu 1994 kandidovalo pro malý zájem o práci v OZ pouze 12 kandidátů (9 za KDU-ČSL a 3 nezávislí). V těchto volbách získala naše strana 7 mandátů. Starostkou byla zvolena pí Marie Gaislerová.
Na výroční schůzi v květnu 1995 byl zvolen nový výbor MO, jehož předsedou se opět stal F.Gaisler.

Kvůli neshodám mezi starostkou obce pí Gaislerovou a členy OZ (neinformovanost členů OZ, odeslání rozpočtu obce aniž by sním členové OZ byli seznámeni nebo ho schválili), došlo k jejímu odvolání a novou starostkou se stala dosavadní místostarostka pí Marie Jarošová. Za jejího vedení se podařilo vyřešit přestěhování OÚ do přístavby ve dvoře školy a následně vybudovat nadstavbu nad obchodem a pohostinstvím. Vznikl zde velký společenský sál, prostory pro služby občanům, hasičská zbrojnice a rovněž sem byl přestěhován OÚ. V bývalých prostorách OÚ bylo možné pak vybudovat novou školní kuchyň a jídelnu.

Při komunálních volbách v listopadu 1998 znovu získala lidová strana 7 mandátů. Starostkou se opět stala naše kandidátka pí M. Jarošová. OZ pod jejím vedením se úspěšně zhostilo dalších náročných úkolů (dokončení nadstavby, rekonstrukce školní budovy atd.).
V roce 1999 byl na výroční schůzi opět zvolen nový výbor naší MO. Předsedou se stal znovu F. Gaisler, který tuto funkci spolehlivě zastával od roku 1992. V roce 2000 vykoupilo OZ v blízkosti školy pozemek na stavbu kaple sv. Václava. Na vkladní knížce, kterou naše MO založila na stavbu kaple, byla v tuto dobu částka 49 332 Kč.

 

V roce 2001 jsme poprvé na žádost Charity Zlín zorganizovali Tříkrálovou sbírku. Od roku 2003 převzal organizaci této sbírky OÚ. V roce 2002 se ze zdravotních důvodů vzdal funkce předsedy naší MO František Gaisler. Prozatímní předsedkyní až do příštích voleb se stala pí Anežka Vyoralová.

Před volbami do poslanecké sněmovny PČR v červnu 2002 uspořádala naše organizace pro občany mítink s kandidáty. V tomtéž roce byly zásluhou pí starostky a OZ pořízeny a vysvěceny symboly naší obce, znak a prapor.
V listopadu 2002 se opět konaly komunální volby, v nichž naše strana získala 5 mandátů a nezávislí 4 mandáty. Při volbě starosty se naši dva kandidáti M. Janoch a R.Šesták zdrželi hlasování (i když slíbili, že podpoří naši kandidátku pí Jarošovou) a starostou obce byl zvolen Marian Janoch. Poté se pí Jarošová vzdala mandátu v OZ a místo ní nastoupil Václav Mrázek.
V roce 2003 byl na výroční schůzi zvolen nový výbor MO. Předsedkyní se stala pí Marie Rapantová. Ta se v polovině roku vzdala mandátu v OZ a na její místo nastoupil další lidovecký kandidát Radek Kulenda.
V červnu 2004 se konaly volby do EP. V naší obci získala první místo KDU-ČSL.

KDU-ČSL- z naší činnostiNa Dnu KDU-ČSL, který se konal v září 2004 v archeoskanzenu Modrá u Velehradu, byli představeni kandidáti KDU-ČSL do Zlínského kraje. Slavnosti se zúčastnili i někteří členové naší MO a vystupoval zde i sazovický Dětský folklórní soubor Konopka.
Při volbách do zastupitelstva ZK v listopadu 2004 zvítězila v naší obci KDU-ČSL.

 

Petice Na ochranu života, kterou podepsalo 72 členů a našich příznivců, byla odeslána do parlamentu v září 2005. Vyjadřuje se proti pokusům na lidských embryích a proti používání přípravku RU 486 (prostředek k drastickému samovolnému přerušení těhotenství).
Při oslavě 15 let svobodné činnosti KDU-ČSL obdrželi naši členové F. Gaisler, A. Vyoralová a A. Velísková pozvání od předsedy OV KDU-ČSL. Slavnost se konala v suterénu kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Bylo připraveno i malé pohoštění a všem pozvaným byly předány pamětní listy.

V květnu 2006 jsme přivítali v naší obci lidovecké kandidáty do PS PČR. Kandidáti jiných stran naši obec ještě nikdy nenavštívili. Tentokrát při volbách do parlamentu byla
KDU-ČSL v naší obci až na třetím místě.
Významní členové naší strany M. Šojdrová, J. Škopík a V. Jurčík patřili také mezi nejváženější hosty obce při oslavě Starýho hanáckýho práva v červnu 2006, s nímž byla spojena i národopisná výstava zabývající se historií a životem obce i historií starého práva.

V komunálních volbách na podzim 2006 kandidovalo 36 kandidátů. Za MO KDU-ČSL byli do OZ zvoleni Marie Jarošová, Gabriela Gajzlerová, Věra Velísková a ze souběžné kandidátky nestraníků Vít Nejez. Přestože toto naše uskupení získalo v OZ 4 mandáty z celkových devíti a naše kandidátka pí Jarošová získala od občanů nejvíce hlasů ze všech kandidujících, nepodařilo se nám obsadit místo starosty ani jeho zástupce, i když v obci pracují dokonce dva.

Na konci roku 2006 měla naše MO 20 členů a částka na stavbu kaple činila 56 074 Kč.

Z činnosti MO KDU-ČSL Sazovice od založení v dubnu 1990

Zřídili jsme informační skříňky. Naše organizace se zúčastnila všech voleb, které se v naší obci konaly od roku 1990 (komunální volby, volby do státních orgánů, EP).

Uspořádali jsme zájezdy na Velehrad, do Štípy, na Svatý Kopeček, do Uherského Brodu, do Šaštína, do Jablonného v Podještědí, do Nové Říše, navštívili jsme město Telč - světové kulturní dědictví UNESCO, dále Znojmo a hrad Bítov. Každoročně pořádáme zájezd na Svatý Hostýn.

KDU-ČSL- z naší činnosti

KDU-ČSL- z naší činnosti

KDU-ČSL- z naší činnosti

 

 

 

 

V letech 1992-1994 jsme spolu s OÚ organizovali mikulášské nadílky, besedy s důchodci, svátek matek, táboráky na konci školního roku a od roku 1992 až do roku 2001 jsme pro všechny děti v obci pořádali dětský den. Tuto akci stejně jako pořádání táboráků od nás v roce 2002 převzal jako svoji činnost OÚ spolu se základní školou.

KDU-ČSL- z naší činnosti KDU-ČSL- z naší činnosti KDU-ČSL- z naší činnosti

 

 

 

 

 

KDU-ČSL- z naší činnosti

Přispívali jsme finančně na konto Míša, na obnovu kláštera v Uh. Brodě, na gama nůž, na charitu, na stavbu kaple sv. Zdislavy v Oldřichovicích, na konto L pro J. Luxe, na okresní plesy KDU-ČSL.


Pořádali jsme sběr ošacení pro Charitu sv. Anežky v Otrokovicích, pro Charitu Burešov, pro Charitu Broumov, předváděcí akci fy Top Moravia, v rámci udržování tradic “zatahování” při svatbách.

V roce 1994,1995 a 2003 jsme pořádali plesy naší MO, pro které jsme vždy zajistili bohatou tombolu. Také pro děti jsme připravili dětské karnevaly a zábavné odpoledne v sále OÚ.
Při oslavách svátku sv. Václava a zároveň hodů v obci jsme v letech 1994-2001 pomáhali při strojení oltáře ke mši svaté. V roce 2002, po postavení nového oltáře v kostele v Mysločovicích, daroval mysločovický farář P. Vavřinec původní oltář naší obci. KDU-ČSL- z naší činnosti

Naše MO pozvala už dvakrát do Sazovic Kroužek divadelních ochotníků z Hvozdné, kteří na výletišti sehráli pro občany nejdříve hudební komedii Noc na Karlštejně a o rok později muzikál Balada pro banditu.

KDU-ČSL- z naší činnosti

 

Od roku 2004 jsme začali pořádat diskotéky pro děti, takže i naši nejmladší se mohou pobavit.

 

Jubilantům naší MO chodíme popřát s malým dárkem a při jejich odchodu z tohoto světa se s nimi za naši organizaci loučíme.

Předsedkyně MO: Rapantová Marie
Místopředsedkyně MO: Vyoralová Anežka

 

Kontakt: Rapantová Marie tlf. 577 121 426

 

Vyhledat v textu

18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30
Adventní setkání se slavnostním otevřením nové návsi v Sazovicích...
Srdečně vás zveme na Adventní setkání se slavnostním otevřením nové návsi v Sazovicích...
1 2
3 4 5 6 7 8
Benefiční koncert pro Skládanku...
9
10 11 12
Česko zpívá koledy v knihovně v Sazovicích...
13 14 15
Srdečně vás zveme na sazovický Vánoční jarmark...
Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark do Sazovic...
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5
Tříkrálová sbírka v Sazovicích...
Živý Betlém ze Sazovic v evangelickém kostele ve Zlíně...
6