Počasí

Drobečková navigace

Obec Sazovice > ZŠ a MŠ Sazovice > ZŠ a MŠ Sazovice - původní > ZŠ a MŠ Sazovice historie

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY NAJDETE NA www.sazovickaskolicka.ic.cz

 

-------------------------------------------------------

Historie školy

Do roku 1872 navštěvovali žáci obce školu v Malenovicích. V roce 1873 byla vystavěna obecná škola jako přízemní budova s jednou třídou. O její postavení se nejvíce zasloužil pan Antonín Ryška z čísla 33. Prosazení školy se zpočátku setkalo s velkým odporem.

První učitel byl pan Jan Keller z Kostic,který byl podučitelem v Malenovicích. První vyučování bylo v místnostech domu č. 7. V nové budově se začalo učit dne 1.12.1873. Pan Keller pro zlepšení životních podmínek požádal o přeložení a dne 1.1.1876 přešel do Kvítkovic. Po jeho odchodu byla škola 14 měsíců zavřena a do Sazovic docházel dvakrát týdně pan Ignác Mikulíček, učitel z Tečovic.

1.3.1877 začal učit v Sazovicích Bartoloměj Klemeš, který pocházel z Březovic.V tu dobu chodilo do školy 39 chlapců a 27 děvčat a o rok později 39 chlapců a 37 děvčat. Učit tolik žáků v jedné třídě bylo dozajista velmi obtížné.

V roce 1893 byla škola přestavena na budovu patrovou. Od té doby byla škola dvojtřídní. Náklad na přestavbu činil 6 000 zlatých.

Bartoloměj Klemeš učil do roku 1905. Po něm nastoupil do místní školy pan Cyril Tetou,který vydržel na škole do roku 1925. Od srpna 1926 řídil školu pan Karel Sulek.

Škola začala existovat již od roku 1873. Do roku 1873 přiškoleny Sazovice do Mysločovic. Písemnosti školy dochovány od roku 1879. Od roku 1893 rozšířena jednotřídní škola a dvoj- třídní.

V roce 1926 provedena oprava,nátěr oken a dveří a vy- malování učeben.

V roce 1929 zavedena do školy elektřina a opravena škola vně. V roce 1931 zakoupen nový šicí stroj a záclony do oken.

V roce 1932 opravena střecha na školní budově. Také schodiště před budovou opraveno.V roce 1933 dokončeny větší opravy škol- ní budovy. V roce 1935 pořízena okna do bytu řídícího učitele.

V roce 1937 zřízena při škole zahrada. V roce 1939 provedeny opravy školní budovy.

V roce 1945/46 vyměněna všechny okna ve školní budově, opravena střecha a fasáda budovy nákladem 105 000 Kč.

V roce 1947 vznikl ve školní budově požár od vadného komína a způsobil škodu za 25 000 Kč. V roce 1950 zakoupen do školy rozhlasový přijímač a v roce 1952 postaveny při škole

nové splachovací záchody.

V roce 1953 měla škola 2 třídy se 66 žáky.

Průměrný počet žáků do roku 1877 byl 50 žáků. Počet žáků stále přibýval. V roce 1893 bylo zapsáno 132 žáků.

1894 - 1914 prům. 104 žáků

1924 - prům. 87 žáků

1934 - prům. 94 žáků

1944 - prům. 86 žáků

1948 prům 78 žáků

Do roku 1948 chodili žáci do měšťanské školy do Malenovic. Od roku 1948 do Mysločovic. Od 1. září 1949 byla v přízemí školní budovy zřízena Mateřská škola.. První učitelkou byla Drahomíra Konečná. Od října1950 působila ve školce paní Zdeňka Ketmanová. Uklízečkou byla pro obě školy paní Marie Gajdůšková z čísla 47.

V roce 1949 bylo zřízeno SRPŠ jehož předsedou byl František Zapletal. O školství též pečovala místní školní rada a později komise za předsednictví pana Vincence Emmera. Školní rozpočet na rok 1949 činil 25 000,- Kč. A na rok 1950 již 53 000,- Kč.

V roce 1950 -1951 je v obci dvoutřídní národní škola a mateřská škola. Starší žáci navštěvovali stř. školu v Malenovicích (1.,2.a 4. tř) a v Mysločovicích (3. tř.). V tomto školním roce navštěvovalo školu 59 žáků z toho 9 žáků propadlo. V tomto roce bylo zaznamenáno, že byl nevyhovující technický stav školy. Byly zastaralé lavice a tabule, neodpovídající úroveň záchodků, plot okolo školy byl chatrný, stropy v obou třídách se prohýbaly a stodola na uskladnění topiva byla na zřícení. Rozpočet byl vyčerpán a nebylo z čeho hradit opravu.

Ředitelem byl do roku 1951 Karel Sulek, ten 20.8.1951 po 25ti letém působení v obci odešel do výslužby a odstěhoval se do Napajedel. Správou školy byl pověřen

Julius Foukal učitel z Tečovic. Také paní Anděla Plačková byla Vystřídána Jiřinou Kopicovou z Jihlavy.

V mateřské škole byla do června Zdeňka Kettmanová a od 1.9.1951 Štěpánka Foukalová. Návštěvnost mateřské školy byla značná. Byla provozována v jedné místnosti o rozměrech 7 krát 5 m.Vybavení mateřské školy bylo nevyhovující. Školnicí byla paní Hedvika Zámorská. V roce 1952 byly ve škole vybudovány splachovací záchodky a vodovod.

V roce 1952 - 1953 měla škola 68 žáků. Mateřská škola byla rekonstruována, byly vytvořeny dvě místnosti a šatna. Učitelský sbor byl nezměněn. Ředitel Julius Foukal byl povolán na 3 měsíce na vojnu. Na zástup nastoupila paní Milena Saibertová z Kostelce a Jindra Mikulajová. Okresním školním inspektorem byl Josef Hubáček a František Galle. Školní budova nadále nevyhovuje, stropy hrozí zřícením.

Z období od roku 1951 do roku 1994 máme jenom kusé informace, protože se nedochovaly žádné kroniky ani písemnosti. Zjistili jsme, že v tomto období od září 1951 do října 1965 byl ředitelem školy pan Julius Foukal.Od prosince 1965 nastoupil na místo ředitele pan Zdeněk Rozmánek a ten řídil školu až do jejího zrušení roku1987. V tomto roce byla škola zrušena údajně pro nevyhovující školní kuchyni. Jediné, co jsem našla z této etapy školy byly staré rozvrhy zapomenuté v rámečku na zdi. Z nich a z některých fotografií lze vyčíst že po roce 1951 učili na této škole tito učitelé: pan Bohumil Pospíšil, paní Božena Zabloudilová, paní Rozmánková Věra, pan Petr Pilát, paní Marie Hradilová, paní Jaromíra Samsonková a paní Božena Baťková .

Mateřská škola nepřerušila svou práci. Od roku 1967 do roku 1983 byla ve školce ředitelkou paní Eva Nováková. V roce 1983 nastoupila místo ředitelky p. Jana Hubáčková, místo učitelky Edita Hrbáčková a v tomto obsazení pracovaly společně až do roku 1998, kdy šla paní Hubáčková do důchodu.. Po odchodu paní ředitelky Hubáčkové se v MŠ často střídaly učitelky například Riana Dobešová, Bohumila Konečná a Barbora Šafářová, Miroslava Nejezová,nyní učí v MŠ paní učitelka Jitka Otrubová a p. učitelka Iva Kupská.

Od zrušení základní školy v Sazovicích se občané stále snažili školu obnovit. Složitý proces znovuotevření školy je popsán v současné kronice školy. Výsledkem bylo znovuotevření školy v roce 1994 jako školy soukromé pod vedením Mgr. Marie Kolářové. Velkou zásluhu na této události měl tehdejší starosta obce pan ing. Jaroslav Velísek. V roce 1999 byla škola zapsána do sítě škol jako škola státní, sloučená s mateřskou školou. Ve školním roce 2002 získala škola právní subjektivitu a v tomto zřízení by měla škola pracovat nadále.

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

31. 5. Kamila

Zítra: Laura

Informace pro občany

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8
Prodej jablek, brambor, cibule...
9 10
11 12
Prodej drůbeže
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31