Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9
dne 9.3.2024 - Květinový ples v Sazovicích
10
11 12 13 14 15 16
16.3.2024 - Divadlo: romantická komedie "Svatba na klíč", Sál OÚ Sazovice
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
28.3.2024 - Bazárek v Sazovicích
29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Geoportál obce Sazovice

Geoportál obce Sazovice

sazovice.obce.gepro.cz

Obec Sazovice pořídila pro své území webovou aplikaci - geoportál, která sdružuje dostupné geografické podklady a  umožňuje s nimi dle potřeby a zájmu pracovat. Většina z nás pracuje na internetu s různými mapovými zdroji, využíváme nahlížení do veřejně přístupné databáze katastru nemovitostí, hledáme mnohé další informace. S  katastrální mapou je zde možno interaktivně pracovat a na základě kliknutí na parcelu či parcelní číslo zjistit základní informace o majiteli. Pořízený geoportál umožňuje zobrazovat spolu s mapovými podklady i informace z dalších zdrojů. Jedná se zejména o územní plán obce, kde je do portálu zahrnut hlavní a koordinační výkres, majetek obce (parcely ve vlastnictví obce), pasport místních komunikací, který byl v letošním roce vyhotoven. Portál umožňuje zobrazit i  průběh inženýrských sítí v obci, kdy využívá podklady z jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK). Do této mapy jsou zahrnuty podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí a rovněž dostupné geodetické zaměření (výškopis, polohopis). Portál JDTM je sám o sobě přístupný pouze pro registrované uživatele, začleněním do geoportálu obce je s jeho podklady možno v rámci obce pracovat, zobrazovat vrstvy jednotlivých inženýrských sítí či polohopisu nebo výškopisu.

Obecně je možno konstatovat, že rozsah základních mapových podkladů není omezen katastrem obce Sazovice, uživatel portálu se může pohybovat po mnohem širším území. Katastrální mapa či podklady z JDTM zahrnují pouze území obce. Uživatel si může všimnout také záložky záplavová území, bohužel tyto mapové informace nejsou pro katastr obce Sazovice k  dispozici. Území rozlivů má správce povodí zpracované pro větší vodní toky, v naší blízkosti pro řeky Moravu a Dřevnici, což je možno v geoportálu také sledovat. Podklady v portálu budou dle potřeby aktualizovány či přidávány nové dostupné vrstvy. Správce systému uvítá prostřednictvím zástupců obce zpětnou vazbu uživatelů i  náměty na doplnění či zlepšení.

Ovládání je intuitivní, jednotlivé mapy či podklady jsou zapínány a vypínány zakliknutím, položky s  oranžovým trojúhelníkem je možno rozbalit do nižší úrovně a zapínat jednotlivě (např. jednotlivé vrstvy inženýrských sítí). Je možno měřit plochy a  vzdálenosti, podklady tisknou či exportovat.

Výše uvedené informace pro širokou veřejnost jsou dostupné bez přihlášení.

Pracovníci obce jsou připraveni zodpovědět případné dotazy k ovládání či využívání geoportálu a přejí účelné využití dostupných užitečných informací a podkladů pro širokou skupinu uživatelů.