Počasí

Drobečková navigace

Obec Sazovice > Spolky a kluby > Hasiči > Zásahy našich hasičů

Zásahy našich hasičů

JPO V  SDH Sazovice

Zásahy: 

10. srpna 2017 v 17:03 nám operační středisko vyhlásilo poplach. Jednalo se o únik plynu následkem překopnutého potrubí při výkopových pracích na zahradě jednoho z místních domů. Přestože více jak polovina našich členů z JPO bylo zrovna v sousedních Mysločovicích na pohřbu jednoho z našich starších členů, tak se nás během pár minut sešlo dost a v dalších minutách přijeli dokonce i zbylí členové ze zmíněného pohřbu. Po příjezdu na místo události jsme se nahlásili veliteli zásahu z jednotky HZS Otrokovice, která již byla na místě. Na jeho žádost jsme ohraničili nebezpečný prostor páskou a zároveň jsme na nejbližších křižovatkách odkláněli dopravu i chodce, protože plyn unikal v bezprostřední blízkosti místní komunikace. Vzápětí se dostavila i Policie ČR a následně i pohotovostní plynárenská služba. Ta provedla zastavení plynu a protože již nehrozilo nebezpečí, odeslal nás velitel zásahu zpět na základnu. ZasahovaliMarian Janoch, Tomáš Omyla, Bohumil Botek, Luděk Judas, Roman Štrom, Václav Brázdil, Josef Gerža, Martin Potočný, Josef Brázdil ml.

30. června 2017 v 18:00 nám KOPIS opět vyhlásil poplach. Šlo o požár pole ve středu obce nad školou. Jednalo se však o předem plánované taktické cvičení 3. okrsku, které jsme tentokrát pořádali my. Naše jednotka byla samozřejmě na místě jako první a začala čerpat vodu z obecní studny u OÚ. Postupně po pár minutách přijížděli okolní sbory z Mysločovic, Hostišové, Machové a Rackové. Vodu jsme tak posílaly ze stroje do stroje, kde každý sbor použil 6 kusů hadic B. Voda se tak dostala na místo fiktivního požáru až na pole nad školou. S ohledem na trvající suché a navíc i větrné počasí žádný skutečný oheň samozřejmě nebyl a tak jsme alespoň pokropili dané pole. Do půl hodiny bylo vše zbaleno a po vyhodnocení celého zásahu následovalo občerstvení na výletišti Zahrázovo, kde právě probíhalo vítání prázdnin. Hasičské vozy se tak stali pěknou atrakcí hlavně pro děti. Končilo se okolo 20 hodiny návratem techniky zpět na základnu. Zasahovali: Marian Janoch, Bohumil Botek, Tomáš Omyla, Roman Štrom, Luděk Judas, Václav Brázdil, Josef Gerža, Martin Potočný, Vlastimil Potočný a několik dalších členů našeho SDH. Fotky najdete zde  (zdroj: SDH Racková)

24. června 2016 v 17:52 nám KOPIS vyhlásil poplach. Jednalo se o požár pole v sousedních Mysločovicích. Ve skutečnosti to však bylo předem plánované námětové cvičení našeho okrsku, kterého se účastnili okolní sbory z Machové, Rackové, Mysločovic, Hostišové a naše jednotka. Ze základny jsme vyjeli v 18 hodin a za 5 minut jsme byli na místě. Místní jednotka nám ukázala naše stanoviště a po umístění zásahové PS-12 jsme roztáhli hadicové vedení na 6B do dalšího stroje další jednotky. Systémem přenosu vody ze stroje do stroje jsme dopravili vodu nad místní školu, ke byl fiktivní požár. Vše se zvládlo výborně, jen nás dost trápilo horké a slunečné počasí, které ze všech zasahujících doslova vysávalo energii. Na základnu jsme se vrátili po malém občerstvení okolo 20 hodiny. Zasahovali: Marian Janoch, Bohumil Botek, Tomáš Omyla, Roman Štrom, Luděk Judas, Václav Brázdil, Josef Gerža a Martin Potočný. Fotky ze zásahu najdete zde (fotil člen JSDH Racková)

7. března 2016 v 18:11 hodin nám KOPIS vyhlásil poplach. Ve zprávě se uvádělo o požáru RD, konkrétně komínu. Za pár minut se nás sešlo 5 z naší JPO a tak jsme v 18:23 vyjeli na místo našim novým DA Renault Master, protože zásahová Avie byla v té době v servisu. Na místě zásahu již byla přítomna jednotka HZS Otrokovice. Samotné hoření již přestalo a tak jsme po nahlášení VZ začali pomáhat při čištění komínu a vynášeli žhavé saze ven, které se uvolňovali z vnitřku komínu při jeho čištění. Ty jsme venku postupně zalévali vodou z kyblíků. Toto zalévání bylo dostačující a tak nebylo potřeba rozdělávat žádné hadicové vedení. Po provedení těchto prací a odvětrání prostoru kotelny přirozenou cestou jsme zásah ukončili a po odjezdu HZS Otrokovice jsme se rovněž vrátili na základnu. Fotografie z místa zásahu najdete na http://sazovicezaci.rajce.idnes.cz/SDH_Sazovice_-_zasah_7.3.2016/  Zasahovali: Tomáš Omyla, Luděk Judas, Roman Štrom, Josef Gerža a Václav Brázdil.

26. června 2015 v 17:58 hodin nám byl operačním střediskem (KOPIS) vyhlášen poplach. V SMS zprávě bylo, že se jedná o požár trávy v obci Hostišová. Zhruba do 10 minut jsme vyjeli na místo události. Jednalo se však o prověřovací cvičení našeho okrsku. Celý zásah trval přibližně půl hodiny. Po provedení zásahu bylo vyhodnocení celé akce a pak následovalo malé občerstvení pro všechny zasahující hasiče. Cvičení se zúčastnily sbory z Hostišové, Sazovic, Rackové, Mysločovic a Machové. Fotografie z tohoto cvičení najdete zde (fotil člen SDH Racková)

2. října 2014 nás požádala starostka obce o úklid bahna na hlavní silnici ve směru od Tečovic, která byla opět znečištěna nánosy bahna vlivem silného nočního deště. Vše ještě podtrhly ucpané některé kanály na okraji silnice. Naše jednotka se sešla okolo 16,30h, událost jsme ohlásili na KOPIS a začali pracovat na úklidu i s pomocí ostatních členů a občanů. K oplachu jsme tentokrát použily vodu z obecní studny, kterou jsme čerpali ponorným čerpadlem na 380V. Celý technický zásah jsme ukončili v 19,30 hodin. Zasahovali: Tomáš Omyla, Roman Štrom, Josef Gerža, Martin Potočný, Luděk Judas, Pavel Čuřík a místní občané.

15. září 2014 okolo 19 hodiny zasáhla naši obec opět silná bouřka s přívalovým deštěm. Ikdyž trvala jen několik desítek minut, stačilo to na opětovné zaplavení hlavní cesty a chodníku. Opět se jednalo o hlavní silnici ve směru od Tečovic k OU a k ni přilehlý chodník. Naše jednotka byla na místě hned v 19 hodin a po průzkumu jsme chtěli zahájit očistu silnice a chodníku vodou z hydrantové sítě. Vše již bylo nachystáno, ale po oznámení na vodárenskou službu nám bylo zakázáno použít tuto vodu pro tyto účely. Museli jsem tedy opět volat bratry z Rackové. Ti přijeli za pár minut se svou Tatrou 815 CAS 32. Opět též přijela cisterna z družstva Zemet s.r.o. Bylo nutné též vyčerpat jeden sklep, kde se vracela voda z ucpané hlavní kanalizace. Na to jsme nasadili jedno z našich kalových čerpadel na 220V. Celá očista trvala až do pozdních hodin. Na základnu jsme se vrátili ve 23 hodin. Fotografie z místa jsou v naši Hasičské fotogalerii.  Zasahovali: Tomáš Omyla, Roman Štrom, Josef Gerža, Martin Potočný, ostatní členové SDH Sazovice, místní občané a družstvo.

9. září 2014 mezi 14 a 15 hodinou zasáhla naší obec bouřka spojená s přívalovým deštěm, který vyplavili bahno z přilehlých polí na hlavní komunikaci a chodník ve směru od Tečovic až k OÚ. Naše jednotka přijela na místo po 15 hodině naši Avii A31, ale bylo vidět, že vrstva bahna je dost silná a téměř všude. Na pomoc proto náš velitel povolal bratry z Rackové, kteří obratem přijeli svou Tatrou 815 CAS 32. K úklidu vozovky a chodníků se přidalo i místní družstvo Zemet, které na místo poslalo svůj cisternový automobil na převoz vody. Kromě nich se k rozsáhlému úklidu přidali i jiní členové našeho sboru a hlavně místní občané. Celý úklid skončil okolo 20 hodiny. Zasahovali: Marian Janoch, Tomáš Omyla, Roman Štrom, Václav Brázdil, Martin Potočný a jiní členové SDH Sazovice, místní občané a družstvo.

27. června 2014 v 18:04 nám operační středisko vyhlásilo poplach. V SMS zprávě stálo, že se jedná o požár pole na Rackové. Ve skutečnosti se ale jednalo o předem naplánované taktické cvičení našeho 3. okrsku. Po příjezdu na místo nám místní hasiči ukázali naše stanoviště a dali pokyny. Po roztáhnutí hadicového vedení na 5B jsme se propojili s ostatními sbory systémem ze stroje do stroje na dálkový přenos vody. Po zhruba 20 minutovém doplňování vody až na místo fiktivního požáru se zásah ukončil. Celé cvičení se pak vyhodnotilo při nástupu a konstatovalo se že dopadlo dobře a splnilo tak svůj účel procvičení. Cvičení se zúčastnily  sbory ze Sazovic, Mysločovic, Machové, Hostišové a Rackové. Fotografie z tohoto cvičení nejdete zde.  Za nás zasahovali: Marian Janoch, Tomáš Omyla, Roman Štrom, Martin Potočný, Josef Brázdil st., Jakub Vald.

20. června 2014 jsme připravili s místní školou cvičení spojené s evakuací školy a následnými ukázkami hašení. V 9 hodin jsme přijeli k místní škole a použitím houkačky jsme vyhlásily škole poplach. Následně hasiči obsadili všechny vchody a východy ze školy s připraveným hasícím přístrojem a děti se postupně řadily za doprovodu učitelek venku na nádvoří. Po krátkém hlášení a prezentaci jsme odvezli děti ke zbrojnici kdy byl připraven odborný výklad a prohlídka vybavení i klubovny. Pak následovala ukázka příjezdu k zásahu a použití zásahové PS12 i plovoucího čerpadla. Poté se děti v několika skupinkách vzali na krátkou projížďku hasičským vozem a postupně se odvezli až zpět ke škole. Akci zorganizoval ve spolupráci s ředitelkou školy náš člen pan Josef Gerža. Fotografie těch, kdo tam pomáhal a zasahoval jsou v naši Hasičské fotogalerii  Zasahovali a pomáhali: Tomáš Omyla, Roman Štrom, Václav Vykoukal ml., Pavel Čuřík a Josef Brázdil.

25. května 2014 v podvečerní době byla našimi členy zjištěna olejová skvrna na silnici, která se táhla středem obce přes křižovatku z vývozku směrem ke zvonici. Skvrna byla poměrně velká a dlouhá a hlavně kluzká a nebezpečná. Po dohodě dvou velitelů družstev naší JPO jsme zavolali na KOPIS a ti poslali vozidlo ze stanice Otrokovice, aby skvrnu zasypali sorbentem. Událost byla nahlášena v 18:38 a profesionálové z Otrokovic byly na místě přibližně do 10 minut. Oznamovatel této události byl celou dobu na místě a vysvětlil hasičům, co se asi stalo. Vozidlo, které to způsobilo, se již na místě nenacházelo a nikdo ho ani neviděl, a tak se po zasypání hasiči zhruba za 20 minut vraceli zpět na základnu. Shodou okolností v průběhu zásahu projíždělo místem i naše zásahové vozidlo, které se zrovna vracelo se závodníkama z pohárové soutěže z Rackové. Foto z události najdete v naši hasičské fotogalerii. Událost oznámil velitel družstva JPO Tomáš Omyla po dohodě s druhým velitelem Bohumilem Botkem

30. listopadu, 2. a 4. prosince 2013 večer jsme na žádost starostky obce prováděli průběžně vánoční výzdobu okolo OÚ v Sazovicích. V sobotu dopoledne se umístil hlavní vánoční strom a v pondělí a ve středu vždy večer jsme se sešli a rozvěšovali světelné řetezy na jednotlivé stromy okolo budovy OÚ. Práce to nebyla jednoduchá, protože se muselo vždy vylézt po žebříku až do koruny zdobeného stromu a zavěsit světelný řetěz. Vše však dopadlo dobře a výsledkem byla pěkná vánoční výzdoba naší obce. Nešlo o zásah, ale o technickou pomoc obci. Výzdobu prováděli: Janoch Marian, Botek Bohumil, Omyla Tomáš a jiní místní občané.

31. srpna 2013 ve 23:00 se ozvala obecní siréna, která tónem svolávala naši jednotku. SMS zpráva však nikomu nepřišla a tak jsme pojali podezření, že se jedná o chybu či planý poplach. Za pár minut se sešla před zbrojnicí téměř celá zasahovka a pár dalších členů SDH. Po telefonátu na KOPIS se naše podezření potvrdilo, protože se jednalo o chybu na operačním středisku. Po krátké debatě před zbrojnicí jsme se v klidu rozešli. Nutno však říct, že se nás i s ostatnímy členy sešlo za pár minut 12, což je chválihodné.

28. června 2013 v 17:55 jsme byli povoláni na Machovou, kde hořelo strniště na nedalekém poli. Po příjezdu jsme byli informováni, že se jedná o prověřovací cvičení našeho 3. okrsku. Po zaujmutí našeho stanoviště, jsme rozvinuli 6 hadic B směrem k domělému požáru a systémem dálkové dopravy vody ze stroje do stroje jsme společně s ostatními jednotkami doplňovali vodu z nedalekého rybníka do cisterny Tatra 815 CAS 32 z Rackové. Cvičení se zúčastnili jednotky z Machové, Rackové, Hostišové, Mysločovic a naše. Na základnu jsme se vrátily ve 20:30. Fotografie ze cvičení najdete zde    Zasahovali: Marian Janoch, Tomáš Omyla, Vlastimil Potočný, Martin Potočný, Josef Gerža, Libor Kučera.

22. května 2013 došlo vlivem silné bouřky k zaplavení hlavní komunikace ve směru od Tečovic bahnem. Totéž se stalo na vedlejší komunikaci ve směru na Buňov a v místním družstvu. Proto se naše jednotka po odeznění bouřky sešla na žádost starostky obce v 16 hodin a jela s vozem Avia A-31 na posižené místa. Vše jsme nahlásili na KOPIS a ti také následně vyhlásili naší jednotce v 16:29 poplach. Znečištění bylo však natolik silné, že proud vody z hydranové sítě nestačil, proto jsme požádali o pomoc jednotku z Rackové, která následně přijela s vozem Tatra 815 CAS 32. Společně i s pomocí ostatních členů a občanů, jsme krátce po 20 hodině zásah ukončili. Foto ze zásahu najdete v naši hasičské fotogaleriiZasahovali: Bohumil Botek, Tomáš Omyla, Václav Brázdil, Martin Potočný, Vlastimil Potočný, Marian Janoch a jiní členové SDH Sazovice společně s místními občany.

9. ledna 2013 v 7:56 nám KOPIS vyhlásil poplach a povolal nás do Zlína, kde v areálu Svit hořela 103. budova. Byl to rozsáhlý požár, kde byl postupně vyhlášen nejvyšší, tedy 4. stupeň požárního poplachu. Naše jednotka měla za úkol doplňovat vodu do cisteren z asi 200m vzdálené řeky Dřevnice. Postupně jsme nasadili obě plovoucí čerpadla i zásahovou PS 12. Po velice náročném dni a po příjezdu velkoobjemového čerpadla z Ostravy, nás postupně stahovali, až jsme se okolo 16 hodiny vraceli zpět na základnu. Vice informací je na stránkách HZS Zlínského kraje. Vybrané fotografie z místa najdete v naši hasičské fotogalerii. Zasahovali: Boumil Botek, Tomáš Omyla, Roman Štrom, Libor Kučera, Václav Brázdil, Josef Gerža, Martin Potočný a Josef Brázdil ml.

2. července 2012 v 15:29 nám byl vyhlášen poplach pomocí sirény i formou SMS. Byli jsme povoláni na staré známé místo, kde jsme již v minulosti zasahovali a před týdnem se tam zasahovalo rovněž. Jedná se o skládku bioodpadu mezi Machovou a Sazovicemi. Místo již bylo značné ohořelé z minulého požáru (zhruba před týdnem - zde jsme ale nezasahovali), přesto se ale muselo řádně prolít vodou, aby se opět nerozhořelo. Na místě jsme pomáhali hasičům z Otrokovic a Zlína-Prštného, kterým jsem pomocí našeho plovoucího čerpadla doplňovali vodu do jejich cisteren z nedalekého rybníka. Zásah se ukončil okolo 18 hodiny, kdy se všechny jednotky začali vracet na své základny. Fotografie z místa najdete v naši hasičské fotogalerii   Zasahovali: Marian Janoch, Roman Štrom, Martin Potočný, Josef Brázdil ml.

29. června 2012 v 18:05 se ozvala siréna a hned po té jsme spatřili černý dým vycházející z pole ve směru na Hostišovou, kde hořelo strniště. Jednalo se však jen o taktické cvičení jednotek z našeho 3. okrsku. Postupně byly vyhlašovány poplachy jednotkám z Hostišové, Mysločovic, Machové a Rackové. Naše jednotka byla na místě jako první, další dojela Hostišová, po nich Mysločovice, po té Machová a nakonec Racková se dvěma cisternamy. Vodu jsme čerpali z obecní studny a systémem dálkového přenosu vody jsme společně dopravili vodu až k místu požáru, které bylo od zdroje vzdáleno cca 500m. Samotné hašení provedla jednotka z Rackové a našim úkolem bylo doplňovat průběžně vodu. Celé cvičení dopadlo výborně. Na místě pomáhala i Policie ČR, která řídila dopravu na rušné hlavní cestě, po které vedla trasa přenosu vody. Fotografie z místa naleznete zde.   Zasahovali: celá naše zásahová JPO a jednotky z okolních sborů našeho 3. okrsku okresu Zlín.

16. srpna 2011 jsme provedli očistu některých komunikací v blízkosti koupaliště v Sazovicích, protože voda se vlivem včerejších dešťů přeci jen v noci zvedla a došlo k vyplavení bahna z kanálů. Nikoho to však neohrožovalo, proto jsme provedli očistu proudem vody z hydrantové sítě až přes den. Jednalo se o technický zásah. Zasahovali: Marian Janoch, Josef Brázdil st.,

15. srpna 2011 ve večerních hodinách prováděla naše zásahová JPO hlídku okolo místního potoka Židelná z důvodu náhlého a vydatného deště. Voda velmi rychle stoupala a tak jsme preventivně hlídkovali a varovali občany v ohrožených místech pred možnou povodní. Hladina se však zastavila na téměř nejvyšší možné hranici a po kulminaci pomalu opadávala. Zasahovat nakonec nebylo nikde potřeba. Tento preventivní zásah jsme ukončili krátce před půlnocí. Zasahovali: Marian Janoch, Bohumil Botek, Tomáš Omyla, Josef Gerža, Martin Potočný a Josef Brázdil st.

17. června 2011 v 18 hodin nám byl vyhlášen poplach. Jednalo se o prověřovací cvičení naší zásahové jednotky. Hořelo několik pneumatik v nedalekých Mysločovicích. A protože se jednalo o cvičení jednotek z našeho 3. zlínského okrsku, zapojili se i jednotky z Mysločovic, Rackové, Hostišové a Machové. Na místo zásahu jsme dojeli jako druzí v pořadí za 7 minut od vyhlášení poplachu. Po zapojení naši zásahové PS12 do řetězce systémem ze stroje do stroje, byl požár za pár minut uhašen. Sice byl malý problém s tlakem vody a jeden stroj, myslím že z Machové, se při této akci pokazil, ale vše nakonec dobře dopadlo. Nějaké fotografie z místa naleznete v hasičské fotogalerii

4. června 2011 od 7 hodin jsme odčerpávali starou vodu z bazénu ve sportovním areálu Na koupališti v Sazovicích. Čerpalo se pomoc 2 plovoucích čerpadel a zásahové PS12. Hotovo bylo okolo 11 hodin. Jednalo se o technický a pomocný zásah s názvem Rok po té, protože před rokem 2.6.2010 jsme zde zasahovali při povodních. Vybrané fotografie naleznete v naší hasičské fotogalerii. Zasahovali: Bohumil Botek a Tomáš Omyla. 

9. března 2011 v 10:43 nám byl vyhlášen poplach sirénou i formou SMS na mobil. Jednalo se o požár travního porostu, který se rozhořel vlivem větru a špatného dozoru. V místě totiž probíhalo pálení klestí. Na místě zásahu jsme byli v 10:59. Zde již ale zasahovali profesionálové pomocí vysokotlakého vodního vedení. Požár se podařilo lokalizovat a uhasit jen pár metrů od tenisových kurtů, které jsou již součástí sportovního areálu Na koupališti. Občané, kteří pálení prováděli, byli poučeni a my jsme se mohli vrátit zpět na základnu. Fotografie najdete v naší hasičské fotogalerii. Zasahovali: Bohumil Botek, Tomáš Omyla, Martin Potočný, Václav Brázdil, Josef Brázdil ml., Jiří Pospíšil

6. listopadu 2010 ve 20:10 nám byl vyhlášen poplach obecní sirénou a vyjížděli jsme k požáru skládky mezi Machovou a Sazovicemi. Profesionální hasiči už byly na místě a prováděli hašení pomocí vysokotlaké hadice a vodního děla. My jsme tam byly hlavně pro případ doplnění vody z nedalekého rybníka Macháče. Naštěstí byl požár rychle lokalizován a my jsme se mohli vrátit na základnu. Vše si pak převzala policie ČR. Naše jednotka byla na místě zásahu do 18 minut od vyhlašení poplachu a v plné výzbroji, což ocenili i profisionálové u Otrokovic. Fotografie z místa naleznete v hasičské fotogalerii

3. 7. 2010 jsme byli požádáni paní starostkou o likvidaci nalomené větve na vzrostlém stromu před Obecním úřadem. Větev ohrožovala chodník a telefoní vedení. Pomocí hasičského žebříku, ruční pily, sekery a hasičského háku jsme větev bez problémů odstranili. Po likvidaci jsme objevili ještě jednu zcela uschlou větev rovněž nad chodníkem, kterou jsme též zlikvidovali a uklidili.  Zasahovali: Tomáš O. a Josef B. ml.

30. 6. 2010 jsme byli požádáni o vyčištění čističky odpadních vod před Obecním úřadem, která se porouchala následkem nedávných povodní. Měla přijet firma na výměnu vadného motoru a proto jsme provedli očistu vnitřních komor čističky proudem vody z místní hydrantové sítě. Celý technický zásah trval přibližně hodinu a proběhl bez problémů.  Zasahovali: Tomáš O., Honza V., Jakub V. a Josef B. ml.

25. 6. 2010 okolo 18 hodin jsme vyjížděli k hlášenému požáru na Hostišovou. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotek z našeho okrsku. Propojením jednotlivých stříkaček systémem dálkového přenosu vody jsme dopravili vodu až na místo fiktivního požáru. Akce tak proběhla úspěšně.  Zasahovali: Marián J., Josef B. st., Josef B., Martin P., Vlastimil P. a František B. 

2. 6. 2010 pomáhal každý, kdo mohl (hasiči i občané), u rozvodněné Svodnice, která se postupně vylévala a zaplavovala zahrady, garáže, domy i sportovní areál, který ještě nebyl ani dokončen. Od ranních až do večerních hodin jsme pomáhali, kde to jen šlo a zabránili tak ještě vetším škodám na majetku našich občanů. Fotografie naleznete v hasičské fotogalerii.

27. 3. 2010 ve 14:00 jsme zasahovali u požáru uskladněného dřeva na louce za firmou MRB Sazovice (jednalo se o prověřovací cvičení naší jednotky). Všechny fotografie z tohoto zásahu najdete zde.  Zasahovali: Bohumil B., Tomáš O., Jakub V., Honza V., Vlastimil P., Pavel Ř., Martina K. a Andrea M.

3. 7. 2009 v 7:20 zasahoval jeden z našich členů před příjezdem profesionálů z Otrokovic u požáru multikáry před rodinným domem v Sazovicích. Fotografie z tohoto zásahu najdete v naši hasičské fotogaleriiZasahoval: Josef B. st.

22. 10. 2005 zasahovali členové našeho sboru u požáru lakovny Dřevovýroba Mrázek v Sazovicích.

Vyhledat v textu

22. 11. Cecílie

Zítra: Klement

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3