Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky, zákony

Strategický dokument- Program rozvoje obce Sazovice na období  2018-2022.pdf

Podpora právní gramotnosti občanů - (online přístup k základním předpisům, sbírce zákonů a vzorovým smlouvám a pomoc při řešerní krizových situací občanů)

Program rozvoje vesnice Sazovice

Veřejnoprávní smlouva - Statutární město Zlín

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Sazovice 01/2022

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška Obce Sazovice 01/2021

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška Obce Sazovice 04/2019

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška Obce Sazovice 03/2019

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška Obce Sazovice 01/2019

27.6.2019

Nařízení obce Sazovice 01/2018

1.12.2018
Obecně závazná vyhláška Obce Sazovice 1/2023 - Požární řád 17.5.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Požární řád  
Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností 22.8.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Regulace hlučných činností  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací